AMRITANI -THERAPY
PORADNICTWO I PSYCHOTERAPIA

749421c6-d2ee-4dbb-99a2-8843fbda3a08

„Psychosynteza jest zainteresowana całym budynkiem. Staramy się zbudować windę, która umożliwi osobie dostęp do każdego poziomu jej osobowości. W końcu budynek z samą piwnicą jest bardzo ograniczony. Chcemy otworzyć taras, na którym można się opalać lub patrzeć w gwiazdy. Naszą troską jest synteza wszystkich obszarów osobowości. Oznacza to, że psychosynteza jest holistyczna, globalna i obejmuje wszystkie aspekty. Nie sprzeciwia się psychoanalizie ani nawet modyfikacji zachowania, ale podkreśla, że potrzeby sensu, wyższych wartości czy życia duchowego są równie ważne, jak potrzeby biologiczne czy społeczne. Zaprzeczamy istnieniu odizolowanych ludzkich problemów.”

– Roberto Assagioli (27 lutego 1888 – 23 sierpnia 1974)

AMRITANI -THERAPY

Psychosynteza w pigułce

Psychosynteza to podejście do poradnictwa, psychoterapii i psychologii, które oferuje różnorodne teorie psychologiczne i transpersonalne oraz metody terapeutyczne przeznaczone do rozwoju osobistego i duchowego.

Zostało opracowane przez włoskiego psychiatrę, Roberto Assagioli, w odpowiedzi na psychoanalizę – główne podejście w ówczesnej psychologii, które przedstawiało ludzi jako „maszyny” napędzane wyłącznie przez siły nieświadomości. Chociaż Assagioli początkowo praktykował psychoanalizę, wkrótce skrytykował ją za skupianie się wyłącznie na negatywnych sferach podświadomości, wyrażając potrzebę integracji wszystkich części ludzkiej natury, w tym naszych ukrytych zdolności i wyższych wartości.

Assagioli wyróżnił psychosyntezę personalną i transpersonalną, sugerując, że ta pierwsza ułatwia rozwój zdrowej i zrównoważonej osobowości na wielu różnych poziomach, w tym mentalnym, emocjonalnym i społecznym, podczas gdy ta druga wykracza poza nią, aby zapewnić możliwość poznania głębszego znaczenia i połączenia się z Jaźnią, ludźmi wokół nas i życiem ogólnie. W tym sensie może mieć zastosowanie do wielu różnych problemów i potrzeb klientów przychodzących na terapię.

W praktyce, psychosynteza obejmuje zarówno dialog między klientem a terapeutą jak również psychoanalizę, samopoznanie z włączeniem świadomych i nieświadomych części osobowości, medytację, techniki wizualizacji, prowadzenie dziennika i kreatywne ćwiczenia, które mogą przyczynić się do wewnętrznego przebudzenia i doświadczenia siebie jako istoty bardziej autentycznej. Obejmuje eksplorację przeszłości i wszelkich stłumionych emocji ujawniających się w teraźniejszości wraz z wieloma problematycznymi objawami wpływającymi na codzienne życie, oraz eksplorację przyszłości, która niesie możliwość postępu i transformacji.

AMRITANI -THERAPY

Masz pytanie?
Skontaktuj się ze mną